Vi forholder os kritisk til hvordan vi håndterer miljøet

SMP lægger afgørende vægt på såvel eksternt miljø som arbejdsmiljøet for kunder og egne medarbejdere.

Vi har derfor valgt at formulere vore realiserede tiltag, miljøplaner og den overordnede miljøhandlingsplan for vores virksomhed i en officiel miljøpolitik.

Miljøpolitikken fungerer udadtil som formidler af vort engagement i miljøet overfor kunder og offentlige instanser.

Indadtil udgør miljøpolitikken grundlaget for alle proaktive miljøtiltag i SMP, bl.a. som en del af vort interne uddannelsessystem.

Det påhviler imidlertid hele vores organisation at bruge miljøpolitikken som reference i dagligdagen, hvad enten det drejer sig om indkøb, tilbudsgivning eller indførelse af ny metodik.

Miljøarbejde er et progressivt forløb, som hele tiden kræver revision af hidtidige opfattelser, hvilket gør, at vi jævnligt reviderer miljøpolitikken.

Landsdækkende rengøringsservice