Vi forholder os kritisk til, hvordan vi håndterer miljøet

SMP lægger afgørende vægt på såvel eksternt miljø som arbejdsmiljøet for kunder og egne medarbejdere

Vi har derfor valgt at formulere vore realiserede tiltag, miljøplaner og den overordnede miljøhandlingsplan for vores virksomhed i en officiel miljøpolitik.

Miljøpolitikken fungerer udadtil som formidler af vores engagement i miljøet overfor kunder og offentlige instanser.

Indadtil udgør miljøpolitikken grundlaget for alle proaktive miljøtiltag i SMP, bland andet som en del af vores interne uddannelsessystem.

Det påhviler imidlertid hele vores organisation at bruge miljøpolitikken som reference i dagligdagen, hvad enten det drejer sig om indkøb, tilbudsgivning eller indførelse af ny metodik i praksis.

Miljøarbejde er et progressivt forløb, der hele tiden kræver revision af hidtidige opfattelser, hvilket gør, at vi jævnligt reviderer miljøpolitikken.

Ansvarlig og entydig miljøpolitik

 1. 01

  Vi stræber konstant efter at mindske den direkte og indirekte miljøbelastning, og vi arbejder samtidig systematisk på at skabe miljøforbedringer.

 2. 02

  Vi overvåger konstant forbruget af kemikalier og forbrugsstoffer for at undgå overdosering og spild.

 3. 03

  Vi anvender udelukkende miljøskånsomme midler efter substitutionsprincippet, hvor vi altid tager udgangspunkt i den mildeste kemi og mest miljøskånsomme metodik.

 4. 04

  Vi anvender kemikalier, der er miljømærket.

 5. 05

  Vi anvender ikke produkter med klororganiske forbindelser, undtaget til levnedsmiddelrengøring.

 6. 06

  Vi anvender ikke produkter, der er faremærkede.

 7. 07

  Vi benytter ikke kemikalier til universal og sanitetsrengøring, der indeholder særligt skadelige indholdsstoffer.

 8. 08

  Vi benytter ikke kemikalier, der indeholder hormonforstyrrende stoffer.

 9. 09

  Vi benytter ikke emballage til rengøringsmidler, der indeholder ikke-nedbrydelige stoffer.

 10. 10

  Vi opretholder en ansvarlig politik for indkøb og anvendelse af biler.

 11. 11

  Vi anvender IT-baserede processer i videst muligt omfang.

 12. 12

  Vi tilrettelægger grundig instruktion og miljøuddannelse af alle medarbejdere.


Landsdækkende rengøringsservice