“Medarbejdere skal have mulighed for at fungere selvstændigt og udvikle deres kompetencer”

SMP tillægger en ansvarlig personalehåndtering afgørende vægt.

Med et stadigt voksende antal medarbejdere er vores virksomhed en vigtig aktør på arbejdsmarkedet, hvilket efter vor opfattelse indebærer ansvaret for at definere en entydig og specifik personalepolitik.

I lighed med vor overordnede miljøpolitik anvender vi personalepolitikken udadtil mod vore kunder, forretningspartnere og offentlige instanser til at beskrive specifikke personalemæssige tiltag og vort samfundsengagement i forbindelse hermed.

Indadtil udgør personalepolitikken grundlaget for alle dele af vores personalehåndtering, fra rekruttering over uddannelse til evt. fratrædelse.

Samtidig beskriver personalepolitikken hvordan vi håndterer socialt ansvar, herunder integration af socialt svage personer samt ”Det Rummelige Arbejdsmarked”.

Personalepolitikken revideres successivt i overensstemmelse med samfundsmæssige krav og arbejdsmarkedets udvikling

Landsdækkende rengøringsservice