Whistleblower

Whistleblower-ordningen giver ansatte i SMP Rengøringsservice ApS samt vores samarbejdspartnere mulighed for at indberette om kritisable forhold i strid med lovgivningen

Indberetning kan ske uden frygt for negative konsekvenser for hverken medarbejdere eller forholdet til samarbejdspartnere, som indberetter i god tro om faktiske eller formodede overtrædelser.

Indberetningen kan enten ske via mail: whistleblower@smpservice.dk eller anonymt via vores whistleblower partner, Trusty.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikkert.

Hvad kan du indberette?

Du kan for eksempel indberette:

  • Strafbare forhold
  • Misbrug af økonomiske midler, underslæb, bedrageri mv.
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Fysisk/psykisk vold eller seksuel chikane på arbejdspladsen
  • Trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Landsdækkende rengøringsservice