Arbejdstilsynets grønne smiley for arbejdsmiljø

SMP Rengøringsservice er blevet godkendt til grøn smiley af Arbejdstilsynet. Den grønne smiley indikerer bl.a. at vi tager hensyn til det ergonomiske arbejdsmiljø. Det drejer sig om at forebyggende indsatser ift. tunge løft, arbejdsstillinger, arbejdsprocesser og brug af maskiner.

Vi i SMP Rengøringsservice ved at det er vigtigt at give grundige instruktioner, vejledninger, og gå i dialog med medarbejderne om udførelsen af opgaven, for at kere om medarbejderens sundhed og helbred.

Landsdækkende rengøringsservice