Godt begyndt er halvt fuldendt – samarbejde med Løvbjerg.

Vi ser frem til at blive en del af Løvbjerg-ånden som betyder, at man hjælper hinanden på tværs af alder, køn, religion, stilling.

Vi hos SMP Rengøringsservice kan identificere os med Løvbjerg-ånden, som siger at alle er lige hos Løvbjerg, og alle er velkomne. Ærlighed, troværdighed og loyalitet er essensen i den måde, Løvbjerg samarbejder på. Dette matcher kerneværdierne i SMP’s medarbejder politik: SKOV

Sundhed – Købmandskab – Ordentlighed – Værdiskabelse

Vores vigtigste ressource, vores største aktiv og grundlaget for vores succes er og bliver dygtige medarbejdere, som i tryghed kan udvikle deres kompetencer og blive behandlet med stor respekt.

Derfor ser vi ligeledes frem til at have en afsmittende positiv effekt i dette leverandør-samarbejde.

HISTORIEN OM LØVBJERG

Løvbjerg-kæden har rødder tilbage til 1920’erne. Her opfører købmand Christian Løvbjerg en købmandsbutik i landsbyen Torsted, syd for Horsens.

Hans tre sønner – Carsten, Hans Jørgen og Knud – er i 1950’erne med til at præge udviklingen af selvbetjenings-butikker herhjemme, og i 1959 åbner familien Jyllands første supermarked i Silkeborg.

Som led i et planlagt generationsskifte træder tredje generation af købmandsfamilien – Erik og Jan C. Løvbjerg, sønner af Carsten Løvbjerg – ind i ejerskabet og arbejdet med kæden i 1989.

Løvbjerg er i dag Danmarks største familieejede supermarkedskæde.

Landsdækkende rengøringsservice